Kontakt

Ungdomsbedrift studiespesialisering

Ungdomsbedrift gir elever muligheter til å etablere, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår. Dette er virkelighetsnær læring, som tar utgangspunkt i elevens ideer, interesser og engasjement.

Gjennomføring +-

Metoden består hovedsakelig av i alt tre faser; etablering, drift og avvikling.  Ved oppstart av skoleåret er det viktig å legge vekt på en effektiv etablering av bedriften. Dette innebærer idemyldring, utarbeidelse av forretningside og forretningsplan, etablere samarbeid med mentor, registrering i Brønnøysundregistret mm. Denne fasen tar ofte mer tid enn det man tror, så det er fint å ha litt tid her.

Etter at ungdomsbedriften er etablert så må man legge til rette for at man kan starte på selve driften. Dette vil innebære innkjøp og salg av produkter, utarbeide markedsplan, laget reklamemateriell og salg. Ofte så jobber ungdomsbedriften også frem mot de lokale messene, noe som gjør at arbeidsinnsatsen er god.

Avvikling vil starte etter at den lokale messen er over, så sant ungdomsbedriften ikke skal representere fylket på den nasjonale messen. Avviklingen er også tidkrevende fordi det er mang praktiske detaljer som må på plass, slik at man her må huske på å følge opp godt i denne delen. 

Kompetansemål +-

Markedsføring og ledelse 1:

Aktuelle kompetansemål er å finne innen alle de ulike hovedområdene.  Eksempler på kompetansemål er:

Marked og målgrupper

  • segmentere og foreslå aktuelle målgrupper for en organisasjon

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

  • gjennomføre en situasjonsanalyse

Konkurransemidlene

  • produsere enkelt reklamemateriell ved hjelp av digitale verktøy
  • gjennomføre salgssamtaler og enkle forhandlinger

Vurdering +-

Vurdering kan foregå på ulike vurderingsgrunnlag knyttet til de ulike kompetansemålene. Faglærer kan for eksempel vurdere (Kompetansemål) situasjonsanalyse som er gjennomført som en del av forretningsplanen til ungdomsbedriften, reklamemateriell og salgspresentasjoner som utarbeides og utføres i forbindelse med messer og lignende. 

Refleksjon +-

Fra faglærers synspunkt så er det viktig å huske på at dette er elvenes prosjekt. Elevene trenger din veiledning og støtte underveis, men det er elevene som må ta beslutningene. Dette kan føre til at man opplever frustrasjon fordi fremdriften ikke går slik som faglærer ønsker, men det er helt naturlig at det går litt i rykk og napp. Videre må man som faglærer akseptere at man ikke har eller opplever å ha kontroll på hva som foregår. Men dette er en fantastisk metode for å lære et fag på. Det er viktig å legge til rette for nok veiledning og fleksibel bruk av tid i de ulike fasene og huske på å benytte seg av sitt eget og skolens nettverk.