Kontakt

Lille Trille-prosjekt

Egg i en eggekartong.

Hvordan kan vi få et egg til ikke å knuse når vi slipper det ned fra en meter?

I dette prosjekt arbeider elevene etter nysgjerrigpermetoden for å finne ut hvordan et egg som slippes fra en meter kan unngå og knuses. Opplegget er gjennomført i 1. klasse i grunnskolen.

Gjennomføring +-

Dette lurer vi på?

Elevene kommer etter en del diskusjon fram til problemstillingen: Hvordan kan vi få et egg til ikke å knuse når vi slipper det ned fra en meter?

Hvorfor er det slik?

Etter at problemstillingen var valgt, kom elevene med hypoteser om hva de kunne gjøre for å hindre at egget ble knust. Vi fikk blant annet inn forslag om at egget kunne pakkes inn i bobleplast eller egget kunne legges i en boks med Nugatti. Elevene tegnet en tegning til hver av hypotesene.

Legg en plan

Elevene skrev søknad til rektor om å få kjøpe inn det de trengte. De fordelte arbeidsoppgaver og kom fram til hvem som skulle ha med seg de tingene de trengte for å prøve ut hypotesene.

Ut for å hente opplysninger

Elevene gav eggene navn og prøvde ut alle hypotesene. Først prøvde de å slippe egget fra en meter. De eggene som «overlevde» dette fallet, ble prøvd videre med og bli sluppet fra 2 og 4 meter.

Dette har vi funnet ut

Elevene fant ut at et egg som var dekt med Nugatti inni en nugattiboks klarte seg ved å bli sluppet fra begge høydene. Det samme gjorde egget som fikk lande på en madrass. Elevene fant også ut at det var færre som klarte seg fra den høyeste høyden.