Kontakt

En reise i Europa

Europeiske landemerker.

Fortellingen i dette undervisningsopplegget handler om en familie som reiser til et sted i Europa.

Arbeidsprosessen kan vinkles i forhold til hvilke fag som skal inkluderes i undervisningsopplegget. Læreren styrer handlingsforløpet ved bruk av nøkkelspørsmål.

Plottet i fortellingen innledes med at et fiktivt reisebyrå inviterer elevene til å lage en reise som skal passe for en familie med barn i grunnskolealder.

Elevene skal utgjøre familiene. Hver familie dannes etter at reisemålet er valgt. Elevene fordeler selv rollene. Familien skal reise til ulike steder i Europa. Læreren eller elevene bestemmer hvilket sted de skal reise til.

Når familiene er etablert starter det faglige arbeidet basert på nøkkelspørsmål og læringsaktiviteter gjennom problemløsning. Fortellingen dreier seg om familiemedlemmene, som elevene har skapt, etter gitte beskrivelser fra læreren. Underveis i arbeidet presenteres familiene for nye hendeleser i fortellingen med sentrale nøkkelspørsmål.

Gjennomføring +-

Integrering av ulike fag

Matematikk:

Når familiene reiser i utvalgte land kan omregning av valuta, budsjett, bruk av excell regeark og diagrammer inngå som arbeidskrav underveis i arbeidet.

RLE:

Konflikttema og etiske spørsmål kan være aktuelt å trekke inn i forbindelse med familiens reise. I fortellingen kan familien møte mennesker med en annen religion ig historien kan omhandle sentrale problemstillinger i møtet med andre religioner.

Engelsk:

Dette faget kan trekkes inn ved at elevene møter utfordringer som resulterer i at familien må henvende seg til politiet. Elevene får i oppgave å snakke engelsk med politiet. I tillegg kan læreren legge inn skriftlige oppgaver ved at elevene må levere for eksempel en skriftlig beskrivelse av en uønsket hendelse på engelsk til politiet.

Norsk:

Læreren kan gi elevene i oppgave å skrive et brev til noen hjemme. Andre skriftlige sjangere kan også legges inn som arbeidskrav.

Kunst og håndverk:

Faget kan trekkes inn ved at elevene skal lage figurer av familiemedlemmene.

Muntlig aktivitet:

Diskusjoner og muntlige presentasjoner er gjennomgående underveis i familiens reise. Legg opp til stoppesteder undervies og lytt til og la elevene presentere muntlig diskusjoner.

Reisemålet

Reisebyrået representert av lærer krever at både kulturelle, historiske og ”fornøyelige elementer” skal med i opplegget for at de skal få belønning.

Nøkkelspørsmål 1(idèmyldring på klassenivå):

Hva vet dere om landet dere skal reise til?

Hvordan kan dere finne mer ut om landet?

Nøkkelspørsmål 2( undersøke på nett, lese i bøker, sette sammen informasjon og presentere informasjon):

Hvilke historiske og kulturelle severdigheter vil dere ta inn i foretellinga?

Presentasjon av ny hendelse i fortellinga:

Kunst og kultur på reisen

Når familiene er kommet frem til stedet de skal besøke, kommer de til et stort kunstmuseum eller evt. et minnesmerke. Læreren gir elevene følgende nøkkelspørsmål: Hvilket kunstverk liker du best? Hva forteller kunstverket/minnesmerket?

Gi elevene i oppgave å velge seg et religiøst bilde som de ser på museumet. De må begrunne bildevalg. Presentasjonen kan lages interaktivt eller i form av et bilde i ei kunstbok.  Sleve presentasjonen skal vare i omtrent 3 minutter. Den skal innholde bakgrunnsinformasjon om kunstneren, kunstverket og estetiske virkemidler.

Alternativt kan elevene få beskjed om at familien skal besøke et gammelt slott/kloster eller ei kirke. Elevene skal finne ut hvem som har bodd på slottet/klostret tidligere. De skal også finne ut hva som har skjedd i et av byggene. Når elevene har lagd en historie skal de skrive et brev til noen hjemme og de skal fortelle om stedet, historien og sin opplevelse av stedet.

Utforkjøringen

Neste trinn i fortellingen dreier seg om ei utforkjøring. Elevene får beskjed om at familien er på biltur og de er vitne til en stygg utforkjøring. De får beskjed av læreren at dersom de stopper vil familien ikke rekke neste avtale som ikke kan omgjøres. Nøkkelspørsmål: Hva skal dere gjøre?

Resultatet av diskusjonen presenteres i plenum med en begrunnelse for familiens valg, eller elevene kak få beskjed om å skrive sin opplevelse som vitne av utforkjøringen i form av dagbok, reisebrev, eller avisinnlegg til lokalavisa hjemme.

Reisebrev

I kontrakten med reisebyrået ligger det krav om at familien skal skrive et reisebrev i katalogen til reiseselskapet. Innholdet i reisebrevet skal legge vekt på en kulturell opplevelse. Alternativt kan familien lage en reiseblogg, sende postkort, sms eller e-post.

Nøkkelspørsmål 1: Hva er viktig å ha med i et reisebrev/blogg?

Nøkkelspørsmål 2: Hvordan skriver man et reisebrev/blogg?

Elevene arbeider individuelt med skrivingen. Teksten skal innholde både fakta og personlige skildringer. Det skriftlige arbeidet skal skrives på PC i skriveprogrammet Word.

Kompetansemål +-

Passer for mellomtrinnet.

Rammefaktorer +-

 • Papir i ulike farger
 • Stoffrester
 • Garn
 • Ull
 • Konfektpapir
 • Silkepapir
 • Streng
 • PC
 • Tusj
 • Maling
 • Linjert papir
 • Blyanter
 • Sakser