Kontakt

Bygg en el-bil

Prosjekt El.Bil går ut på at eleven skal designe og bygge en elektrisk drevet bil.

Prosjektet tar litt tid og gjøre fordi elevene bør ha tid til å gjøre feil og å korrigere disse (erfaringslæring). En bør regne med 5-6 økter av 90 min, og hvis det er mer enn 15 elever i gang samtidig bør man være to voksne.

Det er to former for drivsystem, og elevene bør bestemme seg tidlig for hvilket de går for. Det ene er reimdrift, der man kobler en hjulaksling til motorakslingen ved hjelp av en gummistrikk. For at denne skal være så effektiv som mulig må man lage et enkelt girsystem for å få en utveksling som motoren klarer å drive. (Øke diameteren på hjulakslingen.) Den andre muligheten er propelldrift, der man kobler en propell direkte på motoren.

Det er fordeler og ulemper med begge varianter, og det kan være greit for læreren å ha prøvd begge før elevene begynner å bygge. 

Chassis og karosseri bør være av lette materialer som papp eller plast. (Tips: Kopipapiresker er fine!)

Gjennomføring +-

Oppdrag:

 • Du skal bruke alle utdelte materialer og bygge en bil som beveger seg fremover ved hjelp av elektrisk energi.
 • Du skal utforme (designe) bilen på en hensiktsmessig måte, samtidig som den skal bære preg av å være din.
 • Du skal føre logg under arbeidet.
 • Du skal lage en skisse/ tegning av bilen før du begynner å bygge.
 • Du skal presentere produktet og hvordan du opplevde arbeidsprosessen i et muntlig fremlegg.

Kriterier:

 • Antall hjul: 3-6
 • Maks lengde: 30 cm
 • Maks bredde: 15 cm
 • Vekt: så lav som mulig
 • Bilen skal ha et karosseri
 • Batteri: 4,5 V spenning
 • Bilen skal ha en elektrisk krets som består av en spenningskilde, minst to lys, motor og en bryter

Rammefaktorer +-

Utstyrsliste (pr. elev):

 • papp (en halv kopipapireske)
 • en elektrisk motor
 • 2 batterier type AA (seriekobles)
 • 1 m ledning
 • 1 bryter 2 dioder (minst)
 • 1 propell
 • 1 gummistrikk
 • 6 hjul
 • 2 hjulakslinger (blomsterpinner Ø 1 mm)
 • 2 sugerør (hjulakselhylster)
 • 1 transperent (vinduer)

Felles verktøy/utstyr:

 • loddebolt med (mye) loddetinn
 • avbitertang/elektrotang
 • limpistoler med (mye) lim
 • maling
 • tapetkniver
 • skjærebrett
 • aliminiumslinjaler
 • tegneark
 • blyanter

 

Vurdering +-

Arbeidet ditt blir vurdert i form av en karakter. Den blir tellende for karakteren i naturfag.

Karakteren settes på følgende grunnlag:

 • Arbeidsinnsats i byggeperioden
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Skisse
 • Egenartet design
 • Evne til refleksjon i løpet av byggeperioden
 • Bilens funksjonalitet
 • Kvalitet på arbeidet (Godt håndverk)
 • Logg
 • Muntlig presentasjon av arbeidet og produksjonsprosessen