Kontakt

Om PedEnt

PedEnt.no er en offentlig ressursbank for lærere med fokus på pedagogisk entreprenørskap. Vi skal inspirere lærere til å ta i bruk entreprenørielle arbeidsformer i undervisningen.

Formålet med PedEnt.no er å medvirke til at elevene i grunnopplæringen i større grad får anledning til å bruke entreprenørielle pedagogiske arbeidsformer i ulike fag.

Arbeidet med PedEnt.no

Nettsiden ble utviklet av Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har hatt mange bidragsytere gjennom ulike arbeidsgrupper og workshops.

Blant bidragsyterne er Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningen (NEL), som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har bidratt med innhold. Ungt Entreprenørskap (UE) har bistått prosjektet med å utforme læringsformene som omhandler entreprenørskap, elevbedrift og ungdomsbedrift. Du kan også lese mer om dette temaet på UEs nettsider. 

Siden eies og driftes i dag av Nord-Fron Kommune.