Kontakt

Ungdomsbedrift

Elever som driver med entreprenørskap.

Gjennom ungdomsbedrift får elevene i videregående opplæring erfaringer med entreprenørskap og næringsliv.

Ungdomsbedrift er et praksisorientert program rettet mot elever i videregående skole. Innenfor trygge rammer etablerer og driver elevene sin egen bedrift. Slik samler de egne erfaringer som entreprenører.

Programmet er organisert i ulike faser som veileder elevene gjennom prosessen. I løpet av ett skoleår samler elevene praktisk erfaring med etablering, drift og avvikling av ungdomsbedriften. Underveis får elevene hjelp av veiledere fra skolen og næringslivet.

Ungdomsbedrift er virkelighetsnær læring som tar utgangspunkt i elevenes egne ideer, interesser og engasjement. Programmet kan knyttes til ulike kompetansemål i forskjellige fag.

Kjennetegn +-

Det er elevene selv som har ideen bak ungdomsbedriften, og de tar selv initiativ. Når de utvikler og gjennomfører en forretningsidé, er det vanlig at elevene tar utgangspunkt i problemer og utfordringer som de har kjennskap til selv.

Det er en styrke for ungdomsbedriften når elevene kan trekke veksler på flere fag. Elevene lærer å bruke kunnskapen fra ulike skolefag. De må også bruke sine egne erfaringer fra hverdagen og de lokale omgivelsene. Lærerne bør tilrettelegge for en tverrfaglig organisering.

Elevene er ansvarlige for å etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften i løpet av ett skoleår. Dette medfører høy grad av medbestemmelse.

En annen forutsetning for god læring i Ungdomsbedrift-programmet er samarbeidet med lokalt næringsliv. Alle ungdomsbedrifter må ha minst én mentor fra næringslivet. Dette gir dem mulighet å registrere bedriften i Brønnøysundregistret.

Om kompetansemål +-

Ungdomsbedrift kan benyttes som metode på alle utdanningsprogram. Det har vist seg at metoden egner seg spesielt godt for disse yrkesfaglige utdanningsprogrammene og fagene:

  • Service og samferdsel
  • Media og kommunikasjon
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • Markedsføring og ledelse 1

Også på studiespesialiserende utdanningsprogram er metoden godt egnet og mye brukt. 

Arbeidsoppgavene i Ungdomsbedrift passer til mange kompetansemål i disse fagene og utdanningsprogram. Særlig i de yrkesfaglige programmene kan metoden integreres helhetlig i undervisningen. På yrkesfagene er det gode muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom programfagene og fellesfagene. 

Vurdering +-

Ungdomsbedrift passer til mange kompetansemål i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Vurdering av elevene må utføres i henhold til kompetansemålene i faget.

Ungdomsbedrift som metode tilrettelegger for flerfaglig arbeid og flerfaglig læring. Noen fag har mange kompetansemål som kan vurderes på grunnlag av elevenes arbeid med ungdomsbedriften. Enkelte fag har bare få kompetansemål som overlapper med metoden. For å oppnå en adekvat vurdering er det da mulig at man vektlegger de ulike elementene i metoden noe ulikt med hensyn til tid.

Eksempel:

I faget Markedsføring og ledelse 1 vil det være naturlig at man har mye fokus på markedsføring når man vurderer elevenes kompetanseoppnåelse. I en del yrkesfaglige utdanningsprogram vil vurdering være mer knyttet til produksjon av ulike produkter og tjenester (f.eks. murer, snekker, frisør).

Kilder og mer info +-

  • Østlandsforskning har publisert flere forskningsnotater om Ungdomsbedrift-metoden og entreprenørskap i utdanningen (Skriv ”Ungdomsbedrift” i søkefeltet.)
  • Også Nordlandsforskning har gjort forskning på Ungdomsbedrift-metoden (Skriv ”Ungdomsbedrift” i søkefeltet.)

Lenker +-

Ungt Entreprenørskap - UEs sider om undomsbedrift