Kontakt

0

Partnarskapsavtalen er ei ramme for ulike samarbeidsmetodar mellom skule og bedrift.

Les mer

Partnarskapsavtalar +-

Engasjerte elever lærer med REAL.

REAL er eit fagleg og pedagogisk verktøy for arbeid med entreprenørskap i skule og lokalsamfunn.

Les mer

REAL +-

Gutt som deltar i elevbedrift.

Elevbedrift er en læringsmetode som gir elevene mulighet å drive sin egen bedrift. 

Les mer

Elevbedrift +-

Barn som løper ute.

Nærmiljø og lokalsamfunn blir et utvidet læringsrom i uteskolen.

Les mer

Uteskole +-

Elever som driver med entreprenørskap.

Gjennom ungdomsbedrift får elevene i videregående opplæring erfaringer med entreprenørskap og næringsliv.

Les mer

Ungdomsbedrift +-

Elever rundt et kafébord.

Café-settingen gir elevene mulighet til å snakke fritt.

Les mer

World café +-

En smarttelefon kan lese av QR-koder.

Digitale hjelpemidler gir elevene muligheten å gjøre feltarbeid i naturen og utforske naturfenomener på egen hånd.

Les mer

Digitalt feltarbeid +-

Elever diskuterer prosjektarbeidet.

Prosjektarbeid er læring gjennom deltakerstyring og temaarbeid.

Les mer

Prosjektarbeid +-

Arbeidsmetode hvor elevene jobber i grupper for å løse tverrfaglige problemstillinger.

Les mer

Problembasert læring +-

Lærer leser for elever

Storyline er en tverrfaglig læringsform som skaper læring gjennom aktiv elevdeltakelse. læringsformen er utarbeidet i

Les mer

Storyline +-

Jente med forstørrelsesglass

Nysgjerrigpermetoden er en arbeidsmåte hvor elevene arbeider vitenskapelig i kombinasjon med sin egen kreativitet.

Les mer

Nysgjerrigpermetoden +-

Sol tegnet på en tavle

Konfluent pedagogikk er en prosessorientert arbeidsmåte.

Les mer

Konfluent pedagogikk +-