Kontakt

Se til Nordland

Marit Tennfjord

Marit Tennfjord

Man kan på mange måter si at skoleelever i Nordland fylke er blant landets heldigste. For der er det godt politisk forankret at pedagogisk entreprenørskap skal inn i undervisningen.

Nordland fylke var tidlig ute og har kommet lengre enn landets øvrige fylker innenfor entreprenørskap i undervisningen. Det har de høstet stor ros for.

- Det ble vedtatt i fylkestinget allerede i 2005, og er et tilbud vi gir til alle våre 44 kommuner, forklarer Marit Tennfjord som er fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune. - Den gang var det noe nytt, men vi kan i dag trygt si at det har vært vel anvendte penger. Og det er det tverrpolitisk enighet om, fortsetter hun.

Med andre ord: Det er en ordning man akter å fortsette med i Nordland fylke og ved dets skoler. Og de satser tungt. Undervisningen i entreprenørskap i videregående skoler skal tas til nye høyder. Det skriver fylkeskommunen selv på sine nettsider.

Lærernes undervisningskompetanse innen temaet skal styrkes gjennom videreutdanning. Blant annet er det laget en håndbok i metode for lærere og en arbeidsbok for studenter.

Og det utvikles nå doktorgradsstipendiater i entreprenørskap. Teknologisk entreprenørskap ved Høyskolen i Narvik, pedagogisk entreprenørskap ved Universitetet i Nordland og kulturelt entreprenørskap ved Høyskolen på Nesna.

- Dette er vel den beste og mest vellykkete skolesatsingen som er gjort i nyere tid, fortsetter Tennfjord. - Det er annen måte å lære på. Elevene får en helt annen tilnærming til problemløsninger og det bidrar til økt kreativitet. I tillegg viser undersøkelser at elever som har hatt denne typen undervisning oftere og enklere klarer å etablere egne bedrifter etter endt skolegang. I tillegg får jo elevene et godt kjennskap til næringslivet. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. - Så jeg vil påstå at de skoleelevene som får denne typen undervisning er heldige, avslutter hun.