Kontakt

Må våge å gå mot strømmen

Knut Alfred Myren

Knut Alfred Myren

Flere snakker varmt om konfluent pedagogikk, men få våger å ta tak for å innlemme den i skolen.

- Det er litt frustrerende, erkjenner høgskolelektor Knut Alfred Myren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Der har konfluent pedagogikk vært en del av den faste undervisningsmodellen for utdanning av yrkesfaglærere og blitt praktisert i 30 år. Altså at det praktiske vektlegges på lik linje med det teoretiske.

- Hode, hjerte, hånd er sentrale ord. Og vi vektlegger den emosjonelle delen i yrkesutøvelsen, noe studentene opplever er bra. Men metoden, som praktiseres særlig i USA, England og Nederland, er dessverre ikke like populær i Norge, sier Myren.

Og det er ikke mye som tyder på at den blir mer populær. Heller tvert imot.

- Det er sterke krefter som jobber for å bevare den bestående undervisningsformen. Og selv om flere skoleansatte skryter av og ser nytten i konfluent pedagogikk, er det få som våger gå mot den mektige strømmen, forklarer han.

Men mye av motstanden kan selvsagt ligge i at det vil kreve en omfattende endring, tror Myren. - Det er ikke enkle grep som må til for å endre dagens tradisjonelle undervisningsform. Og det vil måtte ta tid. Det kan hende at noe av motstanden ligger der, fortsetter han.

Kanskje er det nettopp dagens studenter som eventuelt kan bringe frem en endring. - Den emosjonelle delen er viktig i yrkesopplæring. Studentene blir oppmerksomme på egne følelser og opplevelser og viderefører disse inn i yrkesopplæringen.

- Husk at også yrkesstolthet er et emosjonelt fenomen, sier Knut Alfred Myren, lektor ved Høgskolen i Oslo og Akerhus, og avslutter med å understreke at konfluent pedagogikk passer godt som pedagogisk grunnlag også i pedagogisk entreprenørskap.