Kontakt

Hvordan bruke pedagogisk entreprenørskap?

Hvorfor skal man bruke pedagogisk entreprenørskap, og hvordan skal man gjøre det? Hvilket utbytte har man av denne undervisningsformen? Er lærernes praksis i samsvar med deres verdier?

Lærere flest ønsker aktive elever som får et læringsutbytte der de utvikles til å bli myndige og aktive medborgere, som tar ansvar for eget liv og bidrar til å gjøre samfunnet bedre. Her stilles spørsmålet - Hjelper undervisningen vår elevene til å nå disse målene?

Pedagogisk entreprenørskap diskuteres her av:

  • Knut Einar Stokke, høyskolelektor
  • Elisabeth Nilsen, universitetslektor
  • Eivind Rogne, høyskolelærer
  • Marit Engum Hansen, høyskolelektor