Kontakt

Hva er pedagogisk entreprenørskap?

Her diskuteres det hva som ligger i begrepet pedagogisk entreprenørskap, og hvordan praktisk undervisning kan skape mer varig kunnskap.

I kunnskapsløftet fremheves det at klasserommet skal forlenges ut i lokalsamfunnet. Det elvene lærer gjennom pedagogisk entreprenørskap får direkte anvendelse i et reelt yrke, og dette gjør læringen meningsfull. Pedagogisk entreprenørskap må ikke ses på som en sidestilt aktivitet, men som noe som skal gjennomsyre alle fag. Dette er en metode å oppnå kompetansemålene i læreplanen, der eleven inviteres til å ta en aktiv del i sin egen læreprosess.

Her diskuteres spørsmålet av

  • Else Snoen, universitetslektor
  • Inger Karin Røe Ødegård, førsteamanuensis
  • Karin Herudsløkken, høgskolelektor