Kontakt

Bodøs metode

Geir Næstby

Geir Næstby

Tine Gundersen Opli

Tine Gundersen Opli

Bodø kommune har sin skolestrategi sterkt fokus på pedagogisk entreprenørskap. Her får vi høre om en rektors erfaringer med elevaktiv læring, og den skolefaglige rådgiverens tanker omkring en skole i endring.

Dette er i tråd med Bodø kommunes skolestrategi der elevaktiv læring, variasjon i metodikk, metodekompetanse og eleven som aktør i egen læring står sentralt. Skolen og samfunnet er i endring. Det etterspørres kvaliteter som samarbeid, kreativitet, nyskaping og utholdenhet. Dette må elevene få øve seg på. https://vimeo.com/289067462