Kontakt

Her diskuteres det hva som ligger i begrepet pedagogisk entreprenørskap.

Les mer

Hva er pedagogisk entreprenørskap? +-

Knut Alfred Myren

Flere snakker varmt om konfluent pedagogikk, men få våger å ta tak for å innlemme den i skolen.

Les mer

Må våge å gå mot strømmen +-

Hvorfor skal man bruke pedagogisk entreprenørskap, og hvordan skal man gjøre det?

Les mer

Hvordan bruke pedagogisk entreprenørskap? +-

Geir Næstby

Her får vi høre om en rektors erfaringer med elevaktiv læring, og den skolefaglige rådgiverens tanker omkring en skole i endring.

Les mer

Bodøs metode +-

Marit Tennfjord

Man kan på mange måter si at skoleelever i Nordland fylke er blant landets heldigste.

Les mer

Se til Nordland +-

Et inspirerende foredrag av Sir Ken Robinson om kreativitet og læringsmiljø.

Les mer

Skolen dreper kreativiteten! +-