Kontakt

Virkningsfulle dataspill

Det gikk ikke upåaktet hen da Nordahl Grieg videregående skole innførte dataspill i pensum. Nå er det ingen som klager.

Dataspillet "Civilization" har fått mye medieomtale, særlig fordi det påstås å være vanedannende. Derfor var det som ventet en del som ikke klarte å se verdien i å innlemme "Civilization IV" i undervisningen ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. I ettertid har kritikerne snudd.

Allerede fra første trinn blir elevene introdusert for strategispillet gjennom undervisningen i norsk, engelsk og samfunnsfag. - Det er nok ingen andre skoler som har gjort dette tidligere. I hvert fall ikke i denne skalaen, sier lektor Vegard Relling som underviser i norsk, blant annet ved hjelp av strategispillet.

Selv om de fortsatt er forholdsvis tidlig i prosjektet, ser lektoren allerede at spillet er en viktig bidragsyter i undervisningen. Blant annet skriver elevene blogg om prosjektet, på både norsk og engelsk. - Bloggen leses av et større publikum, noe som både inspirerer og påvirker elevenes skriveprosess, forklarer Relling.

Dataspill i undervisningen er en omstridt tematikk som elevene blogger om. Elevene diskuterer også hvilke sider av spillet som gjør det egnet til undervisningsmateriale, hva som gjør spillet avhengighetsskapende, og om det er mer kontroversielt med dataspill i undervisningen enn film og bøker. Det blogges også om spillvanene er like blant jenter og gutter, og elevene argumenterer for og mot. 

I samfunnsfagsundervisningen brukes spillet til å utforske blant annet temaer som ressurspolitikk, kolomimakter og globalisering.