Kontakt

Vandreteater på Hamar

En klasse i VG2 Barne- og ungdomsarbeider på Storhamar videregående skole inviterte barnehagene på Hamar til å se et teater det hadde satt opp selv.

Gjennom å sette opp teaterstykkene lærer elevene å planlegge og gjennomføre et prosjekt. De lærte også hvordan man best kan fange barnas oppmerksomhet. Prosjektet dokumenterer elevene med tekst og bilder i en logg, der de også vurderer eget arbeid. 

Elevene selv mener de lærer bedre med denne typen undervisning, i tillegg til at prosjektet bidro til at klassen ble mer sammensveiset. – Det er veldig fint å få gjøre noe i praksis, ikke bare ha teori, sier en elev.