Kontakt

Skole med suksess

Lille Tverlandet skole i Nordland er en suksesshistorie andre skoler bør studere nærmere.

I seks år har den lille skolen med 22 elever i Leirfjord kommune hatt fokus på entreprenørskap. Undervisningen har vært knyttet til jordbruksnæringen gjennom tre ulike bondegårder, og har værten stor suksess. - Vi ser at elever som normalt kanskje ikke er de sterkeste på teori, blomstrer opp og tar lederskap i det praktiske arbeidet, sier rektor ved skolen, Alice Jensen.

Vant pris

I hovedsak er det 5.-7.-klasse som har noe av skolehverdagen sin på bondegård. Opplegget har imidlertid vært så vellykket at også de yngre elevene i stadig større grad innlemmes.

Elevene har blant annet laget praktiske matematikkoppgaver relatert til gårdsarbeidet. Dette arbeidet endte opp som ei undervisningsbok på 150 sider, og sommeren 2012 mottok de Matematikkprisen i Årets Nysgjerrigper for denne. Juryen berømmet de unge skoleelevene for å ha flyttet matematikken ut av klasserommet, og for å kombinere matematikken med andre fag. - Et bevis på at en kan tilegne seg kunnskap gjennom praktisk arbeid i fag de fleste forbinder som kun teoretiske, forklarer Jensen.

Alle profiterer

Ideen til denne annerledes skolehverdagen kom etter at lærerne ved Tverlandet skole diskuterte temaet "Elev og psykisk helse". - Skolehverdagen skal være motiverende for elevene og de skal ha troen på at den kan mestres. Vi bor i et jordbrukssamfunn, og vi kom inn på temaet om hvordan bondegården kunne brukes som en pedagogisk ressurs i undervisningen, forklarer Jensen. Dermed var ballen begynt å rulle. De fikk raskt igangsatt et prøveprosjekt med tre elever. - Men vi oppdaget raskt at prosjektet var så vellykket at vi ønsket å inkludere alle elevene, fortsetter hun.

Elever sliter med teoretiske fag profiterer veldig på dette opplegget, men også de andre elevene har glede av prosjektet. - Også de teoretisk sterke elevene skryter veldig av dette, og gleder seg til hver gang de skal besøke bondegårdene, sier rektor.

Møtt med skepsis

Det er ikke bare matematikkundervisningen Tverlandet skole har innlemmet i gårdsarbeidet. Også norsk, engelsk og naturfag læres på bondegårdene. Det er lettere for en liten skole å gjennomføre skoledagene på denne måten, men også Tverlandet skole møtte  på noen utfordringer. - Selv om vi tok initiativ til prosjektet selv var det ingen selvfølge at en såpass stor endring i skolehverdagen ville lykkes og komme elevene til gode, svarer Jensen. - Det var noen foreldre som stilte seg undrende til denne typen undervisning til å begynne med, ettersom de ikke klarte å se det faglige utbyttet i gårdsarbeidet. Men den skepsisen forsvant fort, forklarer hun.

- Vi ser hvor stort utbytte elevene har av dette opplegget, så dette håper vi at vi kan fortsette med i årene fremover. Det avhenger selvsagt av at vi får midler til det, sier Jensen. -

På spørsmål om hun har noen tips til hvordan andre, og også større skoler, kan gå i gang med lignende prosjekter svarer hun: - Man må bare hive seg i gang og være engasjert. Lærerne må være forberedt på at det blir mye arbeid i startfasen, men både lærerne og elevene får så enormt mye igjen. Og så er det lurt å finne en rød tråd gjennom hele undervisningen, ettersom det meste av skolehverdagen tross alt tilbringes på skolepulten, er rådene fra Alice Jensen.

Genialt

Ønsket om å fortsette denne typen undervisning deles også av foreldrene til skolebarna. - Det er rett og slett et genialt opplegg, sier Leif Ove Olsen som er foreldrekontakt ved Tverlandet skole. Han berømmer skolens lærere som tok initiativ til å endre på undervisningen ved skolen, og engasjementet og viljen de fortsatt legger i arbeidet sitt. - Gjennom det prisvinnende matematikkprosjektet har vi elever som tidligere mislikte faget sterkt som nå har matematikk som favorittfag, sier Olsen. - Resultatet  av dette er at vi ligger over snittet på de nasjonale prøvene. Og vi foreldre ønsker naturligvis at denne undervisningsformen skal videreføres, avslutter han.