Kontakt

REAL-øvingar

På Kaupanger skule har dei ei praktisk tilnærming til teori i alle fag. 

Med ulike øvingar frå REAL-metodikken får elevane stor variasjon i skulekvardagen, og oppleve å få større eigarskap til resultatet frå prosjekta. Alternative læringsrom og fokus på praktisk-estetiske fag er Kaupanger skules kjenneteikn. ”Så tverrfagleg som du kan få det!”, seier lærarane –som alle har fått etterutdanning på Høgskulen i Sogn og Fjordane innafor pedagogisk entreprenørskap.