Kontakt

Pionérene fra nord

Ved Hadsel videregående skole startet de med entreprenørskap lenge før de fleste overhodet visste hva det var.

- Resultatet av pedagogisk entreprenørskap er godt motiverte elever og lærere, sier rektor Rolf Christian Dahl.

Allerede tidlig på 2000-tallet foreslo ildsjel Terje Ingvaldsen sammen med andre entusiastiske lærere å innføre entreprenørskapsmodellen ved skolen. Det er det ingen som angrer på i dag. Ingvaldsen har fått Ildsjelprisen for sitt sterke engasjement på fagfeltet.

I dag har denne skolen i Vesterålen med knappe 500 elever seks utdypningsprogrammer som praktiserer entreprenørskap i undervisningen.

- Vi har svært gode erfaringer med dette, og undervisningen er under konstant utvikling. I enkelte fag er dette er lettere gjennomførbart enn andre fag, men de fleste fag kan dra nytte av entreprenørielle metoder, foklarer Dahl.

Ekstra innsats

Elevbedriftene har gjennom et drøyt tiår gjort seg godt bemerket i Hadsel kommune, og lokalbefolkningen benytter seg av tjenestene elevene tilbyr. Elevene får et godt innblikk i det å drifte en bedrift, og må forholde seg til kundene på en helt annen måte enn de gjør overfor lærerne. De erfarer at kundene er kravstore, og at produkter og tjenester må leveres innen en tidsfrist. Disse utfordringene virker motiverende på elevene.

- At de i tillegg tjener penger på dette er også noe som gjør at de legger ned ekstra innsats, sier Dahl. Han har registrert flere gode eksempler på elever som har tatt med seg kompetansen videre inn i voksenlivet etter endt videregående. - Dette er en bekreftelse til oss lærere på at vi har lykkes, og en stor motivator til å fortsette med entreprenørskap i undervisningen vår, understreker han.

Ny skolehverdag

Den generelle tendensen har vært at det blir stadig mer teori og mindre praksis i skolen. Den nye skolehverdagen gir skoletrøtte elever lærelysten tilbake. Og gjennom entreprenørskap våger man å tenke nytt, og å kombinere teori og praksis.

- Elevene får ansvar og egne funksjoner som i et bedriftsstyre, og selvsagt ser vi tilfeller der heller ikke dette motiverer. Vi har imidlertid en del solskinnshistorier med elever som nærmest var hodestups på vei ut av skolen, som har fått motivasjonen tilbake og en helt ny skolehverdag, sier Dahl.

Sammen med Stangnes videregående skole i Harstad er disse to skolene de som har gjort seg mest synlig bemerket med sitt entreprenørskapsarbeid i blant skolene i Nord-Norge. På ungdomsmessen i Bodø i 2012 var Hadsel videregående skole representert med 11 ungdomsbedrifter. - Det er mye, påpeker Dahl.

Dahl oppfordrer skoler med ansatte som engasjerer seg for denne undervisningsmodellen om å ta godt hånd om disse. - Da er det bare å sette i gang med å koordinere disse ressursene, avslutter han.