Kontakt

Lærer ti ganger mer

Elevene ved Storhamar videregående skole er ikke i tvil om at pedagogisk entreprenørskap gjør dem mer motiverte.

Donard Jasari (17) og Karoline Grøttå (17) er elever ved den populære Hamar-skolen med rundt 750 elever. De går begge på Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Heldig mindretall

Elevene benytter skjelden begrepet "pedagogisk entreprenørskap", men er bevisste på hva denne typen undervisning innebærer. Jasari og Grøttå skjønner at de er blant et mindretall av norske elever som er så heldige å ha det innlemmet i skolehverdagen.

En dag i uka er elevene ved Barne- og ungdomsarbeiderfag ute i praksisarbeid ved barnehager eller skolefritidsordninger for å få et innblikk i arbeidslivet, og i tillegg har elevene i snitt en dag i uka med uteskole, der teori og praksis går hånd i hånd. De to dagene med praktisk arbeid gjør resten av skoleuka så mye lettere å komme gjennom, sier de to.

- Jeg lærer ti ganger mer på denne måten, sier Jasari. - Vi lærer mer av å gjøre, ikke bare å skrive, fortsetter han før han føyer til at han også ser nødvendigheten av teoriundervisningen. - Vi får jo benyttet teorien i praksisarbeidet vårt, understreker han.

Ikke skolelei

Også Grøttå tror skolehverdagen hadde vært tyngre uten den praktiske undervisningsdelen. - Mange ville nok blitt skolelei. Nå får vi en mer variert hverdag som motiverer og gjør oss klar for en gang å gå ut i arbeidslivet, sier hun.

Den økte trivselen pedagogisk entreprenørskap gir gjelder ikke bare for elevene. Også de ansatte ved skolen merker enn annen og mer innholdsrik arbeidsdag. - Lærerne jobber tettere sammen, og arbeidsdagen på skolen blir mer inspirerende, sier faglærerne Tove Haaberg og Tone Sylju. Samarbeidet mellom lærerne styrkes, og dette kommer selvsagt elevene til gode. All erfaring er så langt udelt positiv. - Alle parter er fornøyde og det er vår styrke, slår lærerne fast.

Elevsamtaler

Haaberg og Sylju forklarer at de ved starten av hvert skoleår har grundige elevsamtaler i tillegg til praktiske aktiviteter som styrker elevenes sosiale kompetanse, utvikler gode holdninger og stimulerer kreativiteten. På den måten kommer de tettere inn på elevene og ser lettere hvilke sterke sider hver enkelt elev har. Deretter legger de opp undervisningen til å bygge opp under enkeltelevens fortrinn. - Vi bygger opp de individuelle ressursene og tar yrket inn i den videregående opplæringen. Dette gjør skolehverdagen langt mer meningsfull, mener de to.

Skolen stiller også strenge krav til elevene, dette gjøres for at de skal være godt rustet til arbeidslivet. Og resultatet er tydelig. - Elevene har lite fravær, og vi ser at de mestrer arbeidet godt. De får økt sin sosiale kompetanse gjennom større trygghet, og de tør der de kanskje tidligere ikke har turt, forklarer Haaberg og Sylju.

Populært teater

Et fast innslag i regi av Barne- og ungdomsarbeiderfag ved skolen er det årlige vandreteateret like før jul. I desember 2012 var det "Jul i Alf Prøysens ånd" som ble fremført for barnehagebarna på Hamar.

Fire dager før forestillingen møtes elevene til en idémyldring. Da bestemmer de sammen hvilken forestilling de skal sette opp. De finner ut hva de trenger av teknikk og rekvisitter, og i løpet av disse dagene øver de og lager alt de trenger til forestillingen. - Vi imponerer på mange vis, slår Jasari og Grøttå fast.

Prosjektet har resultert i et tett og godt nettverk med lokalsamfunnet og praksisbedriftene. - Slik får vi utvidet klasserommet også utenfor skoleveggene, sier Haaberg og Sylju. Gjennom vandreteateret får elevene undervisning i både norsk og programfag.

Lærerne er svært tilfredse med pedagogisk entreprenørskap i undervisningen og anbefaler alle skoler i å forsøke å ta det i bruk. - Absolutt. Men det er viktig å ikke bare adoptere et ferdig opplegg. Man må starte med sitt eget pedagogiske grunnsyn. Å være trygg i lærerrollen, initiativrik og ha litt fantasi er også et pluss. I tillegg må man ha et ønske om en endring. Når man kommer i gang vil det etter hvert flyte godt og gjøre hverdagen for både skoleansatte og elever til noe veldig positivt og annerledes, avslutter de.