Kontakt

Lærer om det virkelige liv

Svolvær

Denne videregående skolen har lang tradisjon for bruk av pedagogisk entreprenørskap.

Karin Antonsen er lærer ved Aust-Lofoten videregående skole som er lokalisert i Svolvær og Kabelvåg. Hun forteller at de hatt et stort antall ulike ungdomsbedrifter gjennom pedagogisk entreprenørskap siden tidlig 90-tallet.

Smart og fornøyd

- Vi var blant de første skolene der dette ble etablert, fortsetter hun, og ramser opp bedrifter innen fagretningene studiospesialisering, mekaniske fag, media og kommunikasjon, reiseliv, design, håndverk og helse og sosialarbeid med barn og unge. Resultatet er fornøyde og smarte elever.

- Vi introduserer elevene for det virkelige liv. De blir nødt til å tenke tverrfaglig og koordinering gjennom denne typen undervisning. På den måten får vi også innlemmet flere typer fag. I tillegg må de selv ta kontakt med det lokale næringslivet og voksne næringslivsaktører. En nyttig lærdom på veien mot voksenlivet også det, sier Antonsen. 

Aust-Lofoten videregående skole gjør seg ofte bemerket også utenfor skolens nærområde. Under fjorårets fylkesmesse for ungdomsbedrifter stakk Aust-Lofoten videregående skoles bedrifter av med prisene beste forretningsplan, beste nettsted, beste reklamefilm, beste brosjyre, beste tjenesteytende bedrift, beste utstilling og beste regnskap, samt andreplass i innovasjonsprisen. De har også vunnet priser under NM for ungdomsbedrifter, blant annet seier i innovasjonsprisen for en fiskekasse.

Lærerikt og krevende

For å lykkes med entreprenørskap er det viktig å tenke tverrfaglig, samt tørre å feile. - Å gå på trynet er også en viktig lærdom når man skal starte bedrift. Det kreves at man både tenker og handler utenfor læreboka og klasserommet. Man skal også være bevisst de sosiale mekanismene når det blir såpass mye gruppearbeid som ungdomsbedrift som metode innebærer. Det kan til tider oppleves kaotisk når man er midt i prosessen. Men alt i alt er dette en undervisningsmetode hun anbefaler på det varmeste. - Helt klart. Man lærer veldig mye. Elevene trives, og vi ser ofte at de teoritrøtte våkner opp og viser nye og overraskende sider ved seg selv, avslutter hun.