Kontakt

Lære ved å gjøre

Jenter som hopper.

En mer praktisk tilnærming til pensum trives elevene godt med. Og rektoren mener ildsjeler er nøkkelen til suksess.

- Vi tror entreprenørielle undervisningsmetoder bidrar til økt trivsel hos våre elever. Det sier Yvonne Bunes som er pedagogisk koordinator ved Øvrebyen videregående skole i Kongsvinger.

Siden tidlig på 2000-tallet har de har benyttet seg av ulike entreprenørielle metoder i undervisningen. Med stor suksess. - Vi har vært veldig fornøyde hele veien, sier Yvonne Bunes som er pedagogisk koordinator ved skolen.

Både innen studiespesialisering og yrkesfag er ungdomsbedrifter godt innlemmet i undervisningen ved skolen. - Man lærer ved å gjøre, som er en annerledes, praktisk og fin måte å tilegne seg kunnskap på. Vi ser at elevene trives med denne modellen og de holder et høyt kunnskaps- og arbeidsnivå, fortsetter hun.

Bunes forklarer at skolen har opparbeidet seg et godt samarbeid med lokale bedrifter og Kongsvinger kommune. - Velvillige, flinke elever har gitt skolen et godt ry. Og den gode relasjonen vi har til det lokale næringslivet er et bevis på at elevene gjør et godt arbeid. Den gode kontakten bidrar videre til at elevene utvikler viktige kvalifikasjoner til sine fremtidige yrkesliv.

Bunes har følgende råd til andre skoler som vil ta i bruk entreprenørielle undervisningsmetoder: - Få tak i ildsjeler og ta godt vare på dem. For det er ikke alltid at det praktiske passer like godt inn med teorien. Da kreves det litt ekstra innsats både fra lærerne og elevene. Men jeg kan garantere en arbeidshverdag der alle sitter igjen med mye, avslutter hun.