Kontakt

Kreativ læring

Rektor Randolv Gryt ved Skjerstad oppvekstsenter har stor tro på drama som arena for elvenes utvikling.

Skolen jobber ofte med tverrfaglige prosjekter der man bruker drama som utgangspunkt. Gjennom drama kan elevene utvikle andre sider av seg selv enn de man ser i en vanlig skolehverdag.

Rektor mener at drama er verdifullt å trekke inn i mange fag, og nevner blant annet norsk, samfunnsfag, historie, musikk, og kunst og håndverk.