Kontakt

"Isfront" gir innsikt om kald krig

Gjennom et samarbeid med Luftfartsmuseet i Bodø fikk disse elevene innsikt i hvordan den kalde krigen utartet seg i deres eget lokalsamfunn.

Elevene i 10. klasse ved Skjerstad oppvekstsenter intervjuet mennesker om den kalde krigen på Skjerstad i forbindelse med sitt elevbedriftsprosjekt Isfront.

Elevene jobbet med prosjektet i to år, og arbeidet bestod i å intervjue, filme, redigere filmene og publisere disse. Elevene besøkte Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, og lagde en egen blogg til Isfront-prosjektet.