Kontakt

Gamle toaletter ble kantine

Sagene skole i Oslo slet med et tøft elevmiljø. Så fikk de tilbud om å delta på et pilotprosjekt - som endret alt.

Se video fra prosjektet lenger ned på siden.

Lærer og prosjektleder Kjerstin Bakkevoll og daværende rektor, Gjermund Jørgensen, så raskt potensialet i pilotprosjektet de fikk tilbud om å delta på i samarbeid med Undervisningsbygg skoleåret 2009/2010, og takket derfor ja.

Syv elever fra 9. og 10. trinn ble plukket ut til å delta i arbeidet med å skaffe skolen ei ny kantine.

Et gammelt og nedslitt guttedo skulle gjøres om til felles skolekantine. Et omfattende byggeprosjekt de syv guttene fikk i oppgave å begi seg ut på. Noe de gjorde med glans og med et resultat som kom samtlige av elevene ved skolen til gode.

- Kantineprosjektet gjorde at disse guttene kom seg gjennom ungdomsskolen. Og de var svært stolte av arbeidet de la ned, forklarer Bakkevoll.

Og prosjektet kan trygt betegnes som vellykket på flere vis. Elevene fikk skolegløden tilbake og valgte yrkesrettede fag når de gikk over til videregående skole.

Berget av prosjektet  

Zakaria El-Hatri, som i dag er 19 år gammel og utdanner seg til å bli tømrer, bekrefter langt på vei at kantineprosjektet ble hans redning.  

- Jeg stelte i stand mye bråk på skolen. Både i timene og ute i skolegården. Men gjennom det fysisk tunge rivingsarbeidet fikk jeg utløp for mye aggresjonen. Ofte var jeg så sliten etter arbeidet at jeg gledet meg til å sette meg ned på pulten i teorifagstimene. Og da oppførte jeg meg fint, smiler han.  

Han avsluttet ungdomsskolen med et karaktersnitt langt høyere enn han hadde i 8. og 9. klasse. I tillegg gir han kantineprosjektet all ære for at han fikk interesse for bygningsfaget og derfor nå utdanner seg til å bli tømrer.  

Kantinen driftes fortsatt videre av nye ungdomsskoleelever, og det røffe miljøet som tidligere preget Sagene skole, er i dag et betydelig mindre problem.

Lærte masse  

Under ombyggingsprosessen fra nedslitte og lite innbydende toaletter til delikat kantine sto de syv guttene for det aller meste av arbeidet. Også det administrative.  

Byggemanualene var på engelsk og matematikken fikk de vedlikeholdt ved å regne arealer og planløsninger. De gjennomførte en markedsundersøkelse på hva kantinen skulle inneholde av mat, og stod selv for søknader til Mattilsynet for å innhente tillatelse til kantinedrift, til byantikvaren for avfredning av rommet og til brannvesenet for å få det branngodkjent. I tillegg har de samarbeidet tett med rørleggere, snekkere og elektrikere.

- De lærte masse om samarbeid og problemløsning. I tillegg var det en stor indre tilfredsstillelse for dem å se at det de gjorde kom alle de andre elevene til gode. De var tydelig veldig stolte, forklarer Bakkevoll.  

Adam Winum, som nå er 18 år gammel og har påbegynt en utdannelse innen helse- og sosialfag, husker åpningsdagen godt.

- Daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt stod for den offisielle åpningen, og hele skolen var kjempespente på å ta den nye kantina i bruk. Det var en veldig god følelse å vite at den var et resultat av vårt arbeid, sier han.

Et stort grafittimalt portrett av de syv arbeiderne pryder en av veggene i kantina. I tillegg henger det mengder av flott fotodokumentasjon av byggeprosessen innrammet i glass og ramme på veggene.  

Tungt

Guttene erkjenner at arbeidet var tungt. Tyngre enn de på forhånd hadde forestilt seg. Men at det likevel var veldig morsomt. Og ikke minst lærerikt.  

- Prosjektet bidro til å løfte dem faglig og gjennomføre ungdomsskolen. Plutselig gledet de seg til å gå på skolen, sier Bakkevoll, som selv er veldig stolt og glad for at prosjektet ble så vellykket.  

Til sammen 3,5 tonn murpuss måtte guttene bære gjennom rivningsarbeidet og fem containere med avfall ble fylt i arbeidet ved å utvide arealene. De har hamret ned en vegg og satt opp ny, og selv bestemt hvordan kantina skal se ut.  

Alt i alt utgjør dette en av de flotteste suksesshistoriene på hvordan pedagogisk entreprenørskap og praktisk anrettede fag kan komme skoleelever til gode.

(Bildene i reportasjen er tatt av Lars Marius Bækkevold).